Tietosuojaseloste Tanssin Taikaa ry


REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain
(523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi Tanssin taikaa ry

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tanssin Taikaa ry
Verkkosivut: www.tanssittaa.fi
Osoite: Kantolantie
37 A, 40100 Saarijärvi
Puh: 0400544970
Sähköposti: lare[ at ]tanssittaa.fi


2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Vesa Airaksinen
Osoite: Harakkaranta 1A3, 40520 Jyväskylä
Puh: 0405889706
Sähköposti: vesa.airaksinen[ at ]tanssittaa.fi


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus /Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä
yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa
varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden
hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja,
joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja säilytetään
rekisterissä, kunnes jäsenyys irtisanotaan.

Jäsenlehden postittamista varten tiedot (nimi ja osoite)
luovutetaan Kirjapaino Karile.


3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja
kotipaikka.

· yhteystiedot postiosoite, puhelin ja sähköposti

· jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, valokuva jäsenkorttia varten

· laskutukset ja maksusuoritukset

· lehtitilaustiedot


4. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla
ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella
jäsenhakemuslomakkeen kautta, joko sähköisesti tai manuaalisesti.


5. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle


6. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla
olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla
henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Tanssin Taikaa ryn jäsenrekisterihoitajan Vesa Airaksisen
omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään
lukitussa tilassa. Tanssin Taikaa ry ja Vesa Airaksinen huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.


7. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus
tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää
korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti tai
sähköpostilla rekisterinpitäjältä Vesa Airaksiselta.


8. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.